nationale hypotheek voorlichting logo

Maximale hypotheek

0 +

Projecten

0 %

Klanttevreden

0

Advies gesprekken

hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel is mijn maximale hypotheek voor de aankoop van mijn nieuwe woning? Naast uw woonwensen is het van belang om dit vooraf te laten berekenen. Dan weet u in welke prijsklasse u kunt gaan kopen.

Daarnaast kunt u zich ook financieel goed voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan de bijkomende kosten bovenop de woningwaarde. De maximale hypotheek regels wijzigingen jaarlijks. Wat betekent dit voor u als één of tweeverdiener? Hoe wordt het maximale bedrag berekend?

Wat leveren energiebesparende maatregelen op? Een hypotheek met NHG? Mogen uw ouders een bedrag schenken voor de aankoop of verbouwing van uw woning? Wat zijn de wijzigingen voor Starters op de woningmarkt? Vele vragen waar u in de onderstaande tekst de antwoorden op kunt vinden.

Voor het berekenen van uw persoonlijke mogelijkheden nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. Maak gebruik van dit aanbod en meld u aan voor een kosteloos gesprek. Schrijf u direct in via het contactformulier.

UITLEG MAXIMALE HYPOTHEEK

Jaarlijks wordt berekend hoeveel procent u van uw inkomen aan hypotheeklasten mag besteden. Hoe werkt een maximale hypotheek berekenen? Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) bepaalt wat men op basis van het inkomen maximaal mag lenen. 

Dit in opdracht van de overheid ter bescherming van de consument. Met als doel: het voorkomen van (te) hoge schulden. Vanaf 2013 is het maximale leenbedrag wettelijk geregeld met bindende normen.

Hoe deze normen tot stand komen kunt u lezen in het Advies financieringslastnormen 2017 maximale hypotheek Nibud. Factoren die van invloed zijn op het vaststellen van de normen zijn: de lage rente, inkomensstijging en leencapaciteit.

De drie redenen waardoor de Nibud financieringsnormen ook steeds strenger worden. Voor het bepalen van het maximale bedrag wat u kunt lenen zijn een aantal factoren van belang:

 • Uw inkomen;
 • De waarde van uw nieuwe woning;
 • Financiële verplichtingen;
 • Hypotheekrente.


Logisch, gezien de factoren die van invloed zijn op de jaarlijkse normen. 

MAXIMALE HYPOTHEEK BEREKENEN 

Hoeveel geld kunt u maximaal lenen en hoe hoog is de maandlast? Op internet zijn vele tools te vinden waarmee u uw maximale hypotheek online kunt berekenen. Snel en eenvoudig krijgt u direct een financieel overzicht.

U heeft hierbij de volgende gegevens nodig:

 • Vaste of tijdelijke aanstelling:
 • Jaarinkomen;
 • Wel of geen partner;
 • Vraagprijs nieuwe woning;
 • Jaar dat u met pensioen gaat;
 • Leningen, alimentatie en/of studieschuld;
 • Nieuwe/bestaande woning;
 • Verbouwingskosten;
 • Gegevens huidige woning;
 • Hypotheekvorm;
 • Eigen geld.

Met dit soort berekeningen krijgt u een idee hoeveel u kunt lenen inclusief uw maandlasten. Let op! In 2017 mag u niet meer dan 1% extra van de marktwaarde van uw woning lenen. Hierover later meer.

Wilt u meer zekerheid? Heeft u behoefte aan een persoonlijk en onafhankelijk advies? Een advies waarbij een adviseur zoekt naar de meest gunstige mogelijkheden en oplossingen? Maak dan een vrijblijvende en kosteloze afspraak met onze hypotheekadviseur. 

MAXIMALE HYPOTHEEK PERCENTAGE 

Vanaf 2013 wordt de hoogte van de maximale hypotheek jaarlijks verlaagd met 1%. Een door de overheid genomen wettelijke maatregel om betalings- en restschulden te voorkomen. Dit betekent dat u in 2017 maximaal 101% van de marktwaarde van uw woning kan lenen.

De maximale hypotheek volgend jaar, 2018 mag niet hoger zijn dan 100%. De bijkomende kosten moet u dus steeds meer zelf gaan betalen. Denk aan de notaris- en taxatiekosten en overdrachtsbelasting.

Afhankelijk van het feit of u een bestaande of nieuwbouwwoning koopt. Moet u rekenen op gemiddeld 3% à 6% aan extra kosten. Voor een deel zijn deze kosten eenmalig fiscaal aftrekbaar. In veel situaties zal dus spaargeld nodig zijn voor het kopen van een nieuwe woning.

​Er zijn enkele uitzonderingen: energiebesparende maatregelen en met een NHG. Ook de normen voor één en tweeverdieners zijn gewijzigd. Onze hypotheekadviseur kan u hier alles over vertellen. 

MAXIMALE HYPOTHEEK NHG 

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een garantie die u zekerheid biedt. Door het afsluiten van een NHG bent u verzekerd van een betaalbare en verantwoorde hypotheek. Hier kunt u deze berekenen.

Daarnaast zijn de financiële risico’s voor nu maar ook in de toekomst beperkt. Om in aanmerking te komen voor een maximale hypotheek met NHG moet u voldoen aan een aantal normen en voorwaarden.

U komt hiervoor in aanmerking wanneer het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. Vanaf 1 januari 2017 is de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van € 245.000. Men hanteert twee kostengrenzen:

 • De maximale kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen: € 247.450. Dit is 101% van de marktwaarde.
 • Maximale kostengrens met energiebesparende voorzieningen: € 259.700. 106% van de marktwaarde. Uiteraard bent u verplicht om die extra financiële ruimte in zijn geheel aan energiebesparende voorzieningen te besteden.

Heeft u nog vragen? Onze hypotheekadviseur kan al uw vragen beantwoorden. Meldt u meteen bij ons in voor een gratis adviesgesprek. 

MAXIMALE HYPOTHEEK ENERGIEZUINIGE WONING

Door het meefinancieren van energiebesparende maatregelen kunt u uw maximale hypotheek verhogen. Deze mogelijkheid is voor 2017 niet gewijzigd en loopt dus gewoon door. Denk hierbij aan het besparen van energie door:

 • Het isoleren van uw dak;
 • De aanschaf van energiezuinige deuren en kozijnen;
 • Het installeren van een zonneboiler.

Daarbij levert het lage btw-tarief van 6% voor alle isolatiewerkzaamheden, u ook een financieel voordeel op. Koopt u een nieuwe woning met energieklasse A of hoger?

Dan kunt u tot 106% van de woningwaarde een hypotheek afsluiten. Afhankelijk van uw situatie is het maximale bedrag € 9.000. Koopt u een nul-op-de-meter of energie neutrale woning?

​Met andere woorden een woning zonder energiekosten. Dan kunt u afhankelijk van uw persoonlijke situatie, in 2017 € 25.000 meer lenen. Diverse mogelijkheden die de moeite waard zijn om bij het zoeken naar of kopen van een nieuwe woning op te letten. 

Maximale hypotheek

MAXIMALE HYPOTHEEK TWEEVERDIENERS

Een gunstige aanpassing voor tweeverdieners. Het gevolg van de inkomensstijgingen en koopkrachtmaatregelen door een lage inflatie en belastingverlagingen. In 2017 kunnen tweeverdieners iets meer geld lenen voor het kopen van een nieuwe woning.

Het 2e inkomen mag meetellen voor 60%. Dat is 10% meer dan in 2016. De verwachting is dat over enkele jaren het 2e inkomen volledig, dus voor 100% zal meetellen. Dit zal gelijk lopen met het afbouwen van de overdraagbaarheid algemene heffingskorting.

Door deze wijziging zal het verschil tussen de maximale hypotheek eenverdiener en tweeverdiener met een gelijk inkomen afnemen. Bij een lage rentestand gaat de maximale lening voor eenverdieners over het algemeen omlaag.

​Ook hier geldt, wat u uiteindelijk kunt lenen is afhankelijk van uw situatie. Vandaar het belang om dit door een deskundige hypotheekadviseur te laten berekenen. Iedere persoonlijke/financiële situatie is anders en uniek. Maak een kosteloze afspraak voor een vrijblijvend advies! 

MAXIMALE HYPOTHEEK STARTERS

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld. Bent u een starter op de woningmarkt? Verwacht u een stijging van uw inkomen de komende jaren?

Dan kunt u een hogere maximale hypotheek krijgen. Dit is mogelijk door de starters combinatielening. Wat is een combinatielening?

 • Een extra lening bovenop het bedrag wat u bij de bank kunt lenen. Een lening voor starters op de woningmarkt. Aan te vragen bij de gemeente waar u de woning gaat kopen;
 • Geen maandlasten de eerste drie jaar;
 • Een fiscaal aftrekbare lening;
 • Rentevaste periode van 15 jaar;
 • Nieuw in 2017, de combi-lening.

Door het toevoegen van de combi-lening voldoet u aan de aflossingsverplichting. Is na die eerste drie jaar uw inkomen voldoende gestegen? Pas dan gaat u beginnen met aflossen en rente betalen. De hoogte van de lening is afhankelijk van:

 • Uw inkomen;
 • Voorwaarden die de gemeente stelt;
 • Uw vermogen

MAXIMALE HYPOTHEEK SCHENKING OUDERS

De schenkingsvrijstelling is in 2017 verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. Dit betekent dat ouders eenmalig dit bedrag belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken. Het ontvangen bedrag mag alleen gebruikt worden voor:

 • De aankoop;
 • Een verbouwing;
 • Aflossen van de hypotheek.

Er is wel een leeftijdsgrens aan verbonden voor de ontvanger. De leeftijd moet liggen tussen de 18 en 40 jaar. Ook nieuw in 2017: de schenking mag men over drie jaar uitspreiden.

Let hierbij wel goed op de leeftijdsgrens van 40 jaar! Er zijn meerdere opties om met hulp van uw ouders een hypotheek rond te krijgen. Naast een schenking is het ook mogelijk om een maximale hypotheek lening ouders aan te vragen.  Het afsluiten van een familiehypotheek of verhuren.

​Diverse mogelijkheden, met voor-en nadelen. Bespreek de verschillende opties goed met uw hypotheekadviseur. Voorkom dat u, of u ouders met onverwachte financiële tegenvallers worden geconfronteerd.

MAXIMALE HYPOTHEEK RESTSCHULD

U verkoopt uw huidige woning waarschijnlijk met verlies en wil een nieuwe woning gaan kopen. Soms is het mogelijk om uw restschuld mee te financieren in uw nieuwe maximale hypotheek.

Een voorwaarde is wel, dat zowel uw oude als nieuwe hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Daarnaast mag u qua restschuld plus kosten voor de nieuwe woning niet boven de NHG-kostengrens uitkomen. Die grens is gesteld op € 247.450.

​Uw hypotheekverstrekker beslist of u wel of niet de restschuld kan meefinancieren. Vraag op tijd, “voordat” u uw woning verkoopt advies aan uw hypotheekadviseur! Maak gebruik van het kosteloze advies wat wij u aanbieden. Voorkom dat u in de financiële problemen komt. 

MAXIMALE HYPOTHEEK ADVIES

Wij hopen dat u door het lezen van de informatie op deze pagina meer inzicht heeft gekregen in de maximale hypotheek 2020. normen, de berekening, de mogelijkheden en ontwikkelingen.

​Maak voor een persoonlijke berekening een vrijblijvende adviesafspraak. In alle rust inventariseert en analyseert de adviseur uw situatie. U ontvangt een heldere en duidelijke berekening. Inclusief een advies met de juiste mogelijkheden. Meld u aan via het formulier rechtsboven op deze pagina.