nationale hypotheek voorlichting logo

Hypotheekrente

0 +

Projecten

0 %

Klanttevreden

0

Advies gesprekken

De hypotheekrente is een van de belangrijkste elementen van een hypotheek. Want, wat gaat de rente doen en hoe kunt u gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek?

Wat is een rentevaste periode en is dan 10, 20 of 30 jaar vast verstandig? Vragen waar onze onafhankelijk adviseur u mee helpt. De hypotheekrente beweegt mee met de ontwikkelingen van de (wereldwijde) economie.

​Dat betekent in de praktijk dat het belangrijk is om goed te kijken naar de ontwikkelingen en aan de hand daarvan een rentevaste periode te kiezen. Iets dat soms lastig kan lijken, maar waar een adviseur u goed bij kan helpen. 

10, 20 OF 30 JAAR VAST: WAT IS VERSTANDIG?

Veel mensen vragen zich af hoe lang zij de hypotheekrente het best vast kunnen zetten. Dat hangt van een paar verschillende factoren af. Een lange rentevaste periode is bijvoorbeeld prettig voor iedereen die niet teveel risico wil nemen.

Een kortere rentevaste periode kan, zelfs bij een lage rentestand, voordeel opleveren. Indien de rente (verder) daalt is het sneller mogelijk om daar gebruik van te maken, of zal de boeterente bij oversluiten lager uitvallen.

Een hypotheekadviseur die met u meedenkt over het vastzetten van de rente voor een geschikte periode denkt onder andere na over de volgende elementen:

  • Gewenst risicoprofiel van de klant
  • Financiële zekerheid van de klant: nu en in de toekomst
  • Hoogte van de actuele hypotheekrente
  • Mogelijkheden van financiering bij de bank

LOOPTIJD HYPOTHEEKRENTE KIEZEN

Indien u liever niet teveel risico neemt is het verstandig om de rente een langere tijd vast te zetten. U betaalt dan een iets hogere hypotheekrente dan bij een korte rentevaste periode. Hier staat tegenover dat u daarmee geen risico loopt op tussentijdse schommelingen.

En zou de rente oplopen? Dan bent u dankzij de vaste hypotheekrente voordeliger uit. Indien de rente daalt profiteert u daar niet automatisch van. Pas op het moment dat u een nieuwe rentevaste periode afsluit.

Ten tweede is het van groot belang om rekening te houden met uw financiële zekerheid, nu en in de toekomst. Zorg ervoor dat u de rente goed op kunt brengen, in combinatie met eventuele aflossingen.

​Hiervoor heeft het Nibud leennormen vastgesteld. De maximale hypotheek mag niet te hoog zijn, om te voorkomen dat de maandlast te hoog oploopt.

Tip: denk ook na over de rentelasten en aflossingen in de toekomst. Bij een annuïtaire hypotheek zullen de netto maandlasten steeds een beetje hoger worden. Het deel hypotheekrente neemt af, terwijl de aflossingen toenemen. En daarover kunt u geen hypotheekrenteaftrek krijgen.

HYPOTHEEKRENTEAFTREK EN RENTEVASTE PERIODE

De hypotheekrenteaftrek is voor veel huiseigenaren een belangrijk onderwerp. Het zorgt er, kort door de bocht, voor dat de netto maandlasten een stuk lager uitpakken dan de bruto bedragen.

De overheid heeft de aftrek ooit ingesteld om het kopen van een eigen huis aantrekkelijker te maken. Inmiddels wordt er getornd aan de hoogte van de aftrek, waardoor die voor de hoogste inkomens ieder jaar een beetje lager wordt. Dat neemt niet weg dat de aftrek nog altijd interessant is.

Let op: om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek dient u nieuwe hypotheken sinds 2013 in maximaal 30 jaar volledig af te lossen. U komt daarom alleen met een annuïtaire of een lineaire hypotheek nog in aanmerking.

hypotheekrente

FISCALE VOORDELEN VAN EEN HYPOTHEEKRENTE

De hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat het bedrag dat u jaarlijks aan rente betaalt in mindering mag brengen op uw belastbaar inkomen.

​Hierdoor neemt de belastingdruk af, waardoor u netto eigenlijk een lager bedrag aan hypotheek betaalt, dan het bruto bedrag dat de bank berekent.

​Indien u in loondienst bent kan de werkgever dat al meteen verrekenen. Daardoor krijgt u een hoger bedrag per maand uitgekeerd, omdat u minder inkomstenbelasting betaalt dankzij de hypotheekrenteaftrek.

Let op: u betaalt de bank gewoon het brutobedrag aan hypotheekrente. Netto betaalt u een lager bedrag, omdat u van uw werkgever een hoger nettosalaris ontvangt. 

HYPOTHEEKRENTE VASTE PERIODE

​En dan de rentevaste periode. Een hypotheek sluit u af voor bijvoorbeeld 30 jaar. Dat is de periode waarin u de lening voor de woning kunt gebruiken. Tijdens of na de looptijd lost u de financiering volledig af.

Of u kiest na afloop van de looptijd voor een herfinanciering. Gedurende die periode kunt u de rente vastzetten. Dat geeft u meer zekerheid over de maandlasten, terwijl de bank zekerheid krijgt dat u de lasten kunt blijven betalen.

U kunt een rentevaste periode kiezen voor 1, 2, 5 of bijvoorbeeld 10 jaar. Net als voor 20 jaar of 30 jaar en alles wat daar tussen ligt. Bij 10, 20 of 30 jaar vast kiest u voor een bepaalde mate van zekerheid.

​De banken en geldverstrekkers doen aanbiedingen met een hypotheekrente voor deze periode, op basis van de verwachting en het verloop dat zij zien. 

WIE OF WAT BEPAALT DE HYPOTHEEKRENTE?

Benieuwd naar de hypotheekrente verwachting of het verloop daarvan? De ontwikkeling van de rente is lastig precies in te schatten. Gelukkig is het wel mogelijk om daar in algemene zin iets over te zeggen. Met de nodige voorbehouden. Bekijk ook de rente van een Euribor hypotheek

Zolang het economisch goed gaat loopt de rente over het algemeen op. Het wordt duurder om geld te lenen, omdat er relatief veel bestedingen zijn. Gaat het economisch minder? Dan zal de rente vaak dalen.

De (Europese) overheid maakt geld lenen goedkoper, om ervoor te zorgen dat de bestedingen toenemen. Het is lastig om de hypotheekrente verwachting tot in detail te schatten. Desalniettemin kan een onafhankelijke adviseur u helpen om een beeld te schetsen van hoe de ontwikkeling er mogelijk uit zal zien.

​Om aan de hand daarvan een rentevaste periode van 10, 20 of 30 jaar te kiezen. Om de hypotheekrente vast te zetten of die juist eerder opnieuw te onderhandelen.

​Onze adviseur kan u alles vertellen over de hypotheekrente, hoe die van invloed is op de maandlasten en hoe u daar een verstandige keuze in maakt. Hypotheekrente advies nodig? Schrijf u meteen bij ons in!